ALTA Banka

Pocetak / ALTA Banka / ALTA banka

JUBMES banka nastavlja svoje poslovanje pod novim imenom kao ALTA banka

Dobrodošli!


Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo, da od 27. marta 2020. godine naša Banka, odnosno Vaša JUBMES banka svoje poslovanje nastavlja pod novim poslovnim imenom kao ALTA banka.

Vlasnik pojedinačno najvećeg paketa akcija je u maju 2019. godine postala Alta Pay, kompanija sa deceniju dugim iskustvom u oblasti finansija, koja kontinuirano ulaže u inovacije i savremene tehnologije i sa pristupom mreži od preko 1.900 lokacija. Pozitivni efekti promene imena Banke podrazumevaju i novu poslovnu strategiju Banke u svim segmentima, prevashodno u povećanju prihoda i širenju baze klijenata. Očekujemo sveobuhvatno podizanje standarda kvaliteta usluga i proizvoda, novu korporativnu kulturu i poboljšanja usled kojih ćemo biti još efikasniji i bliži Vašim potrebama. ALTA banka biće usmerena na digitalizaciju poslovanja kako bi odgovorila novim navikama i potrebama svojih klijenata. Nastojaćemo da uvedemo nove proizvode i usluge, koji će Vam biti dostupni već od ove godine, kroz moderne i nove ekspoziture ALTA banke .

Za Vas, našeg klijenta, promena imena Jubmes banke u ALTA banka znači da će Banka nastaviti da posluje kao isto pravno lice, sa istim matičnim i poreskim brojem, ali pod novim imenom.

Klijentima Banke svi brojevi računa i ugovori o već uspostavljenoj saradnji ostaju nepromenjeni. Svoje tekuće račune, bankomate, platne kartice i sve ostale usluge možete nastaviti da koristite na isti način, kao i do sada.

Pored poslovnih mogućnosti koje se nalaze u ponudi Banke, ALTA banka će nastaviti da posluje kao univerzalna Banka, uz potpunu posvećenost svakom pojedinačnom klijentu i prilagođavanje specifičnim potrebama kako klijenata tako i velikih kompanija. Jedan od prioriteta ALTA banke biće investiranje u sistemska unapređenja, digitalizaciju proizvoda i usluga, širenje mreže poslovnica i proširenje aktuelne ponude proizvoda i usluga.

Primena novog naziva Banke počinje 27. marta 2020. godine i tokom perioda trajanja procesa implementacije novog vizuelnog identita Banke biće Vam dostupne sve usluge koje ste navikli da koristite kao klijent JUBMES banke.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o bankarskom poslovanju, molimo Vas da kontaktirate zaposlene u svojoj ekspozituri ili na 011/2205-500.
Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju!

S poštovanjem,
Vaša ALTA Banka