Start-Up Family krediti

Spremili smo specijalnu ponudu povoljnih kredita za sve buduće roditelje, a posebno one koji su zainteresovani za programe vantelesne oplodnje.

Start-Up Family krediti omogućavaju vam finansiranje:

 • Vantelesne oplodnje u klinikama po vašem izboru, u zemlji ili inostranstvu;
 • Putnih troškova i troškova smeštaja za zahvate u inostranstvu;
 • Čuvanja i skladištenja matičnih ćelija;
 • Bebi opreme i proizvoda za buduće mame;

Jedinstvena kamatna stopa za sve klijente koji apliciraju za kredit, čija visina zavisi samo od roka otplate kredita.

Jednostavna procedura i brza realizacija kredita uz posebne pogodnosti!

 • Povoljna kamatna stopa;
 • Fiksna kamatna stopa;
 • Uvek ista rata tokom čitavog perioda otplate kredita;
 • Rok otplate kredita do 72 meseca;
 • Bez potrebe prenosa zarade;
 • Bez potrebe žiranta za iznose kredita do 900.000 RSD;
 • Bez depozita;
 • Bez obaveze osiguranja kredita;

     Delimična ili prevremena otplata kredita

     Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.

     Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.

     Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

      

     Pregled potrebne dokumentacija za podnošenje Zahteva za potrošački kredit možete pogledati ovde

      
     +381 11 2205 641
     +381 11 2205 643
     +381 11 2205 676
     +381 11 2205 694

     Preuzmite brošuru Udruženja banaka Srbije o