Vesti

Dan posvećen mladima. U utorak 07.06.2016.godine JUBMES banka a.d. Beograd je sa velikim zadovoljstvom ugostila najbolje učenike treće godine Srednje škole "Dragačevo" iz Lučana.

Tuesday, 7/6/2016

Sa ciljem kontinuirane finansijske edukacije pokrenute inicijativom Udruženja banaka Srbije, JUBMES banci a.d. je pripala čast da najboljim učenicima i njihovim profesorima održi predavanje na aktuelnu temu "Bezbednost elektronskih servisa i platnih kartica".

more

JUBMES banka a.d. Beograd potpisala je Memorandum o poslovnoj saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu.

Saturday, 14/5/2016

JUBMES banka a.d. Beograd potpisala je Memorandum o poslovnoj saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Saradnja sa Centrom za privredu na Ekonomskom fakultetu ima za cilj povezivanje najuspešnijih studenata sa Bankom radi upoznavanja sa bankarskim poslovanjem kroz stručne prakse, gostujuća predavanja, organizovane posete banci i radionice. Na taj način studenti dobijaju priliku da sinergijom ideje i iskustva, a kroz rešavanje konkretnih zadataka i aktuelnih problema, steknu praktična znanja, radnu etiku i druge veštine neophodne za njihov dalji profesionalni razvoj.
Banka će i u narednom periodu nastaviti da podržava društveno odgovorne i korisne aktivnosti sličnog karaktera jer smatra da su mladi budućnost u koju svakako vredi ulagati.

Saziva se redovna Skupština JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 15. juna 2016. godine

Friday, 13/5/2016

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd Odlukom od 10.05.2016. godine, sazvao Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 15.06.2016. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama banke, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd