Elektronski transfer novca iz inostranstva WESTERN UNION

Banka je uključena u svetsku mrežu za elektronski transfer novca WESTERN UNION.

Da bi ste podigli novac koji Vam je poslat iz najudaljenijih delova sveta, nije potrebno da otvarate platni račun u Banci. Dovoljno je da popunite obrazac za prijem novca i priložite lični dokument radi identifikacije.