Platni promet sa inostranstvom

ALTA banka je vaša poslovna viza za rad sa inostranstvom jer nudimo:

 • Besplatne loro doznake za naše klijente uz promptno raspolaganja sredstvima za plaćanje ka inostranstvu ili isplatu dinarske protivvrednosti;
 • Obezbeđenje deviza za plaćanje prema inostranstvu uz primenu najpovoljnijih kurseva, koji zavise od iznosa deviza i dnevnog kretanja kursa . Trgovina sa „same day value“ ili na termin;
 • Izvršavanje naloga za plaćanje prema inostranstvu u istom danu i sa istom valutom, što zahvaljujući našim odličnim korespondentskim odnosima sa stranim bankama, obezbeđuje da Vaš poslovni partner može odmah da raspolaže sredstvima. Preduslov za izvršenje nostro doznake je da dostavite neophodnu dokumentaciju i obezbedite pokriće, a mi ćemo Vam do kraja radnog dana poslati kopiju SWIFT poruke kao dokaz o izvršenom plaćanju;
 • Prijem i servisiranje loro akreditiva i otvaranje nostro akreditiva uz našu stručnu pomoć kod ugovaranja akreditivnih uslova;
 • Stručni tim ALTA banke rado će Vas posavetovati kako da zaštitite svoje interese pre ugovaranja posla sa partnerom iz inostranstva.

Glavni korespodenti ALTA banke su:

 • ITALIJA
  Intesa S.p.A. Milan (SWIFT kod: BCITITMM)
 • AUSTRIJA

  - Unicredit Bank Austria AG, Vienna (SWIFT kod: BKAUATWW)
  - Raiffeisen Bank International AG, Vienna (SWIFT kod: RZBAATWW)

 

+381 11 2205 630

+381 11 2205 684

+381 11 2205 631