Dečja štednja

  • Na vreme planirajte budućnost vaše dece;
  • Dečja štednja je namenjena maloletnim licima, a do njihovog punoletstva;
  • Dečji štedni ulog polaže se kao oročeni dinarski ili devizni depozit na ime maloletnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja;
  • U cilju stimulisanja ovog vida štednje, kamatne stope na dečju štednju, bez obzira na iznos depozita, utvrđene su u visini najvećih kamatnih stopa koje Banka plaća za određenu ročnost uloga.
Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.
 

Dečja štednja u valuti RSD

Detaljnije

Dečja štednja u valuti EUR

Detaljnije