Ekspozitura Lučani

Kontakti u ekspozituri

ALTA banka a.d. Beograd
Ekspozitura Lučani

Adresa: Jugoslovenske armije 3, Lučani

Telefoni:
          381 32 818 763
          381 32 818 751

Fax: 381 32 818 749

E-mail: ekspozituralucani@altabanka.rs

Website: www.altabanka.rs