Skupština akcionara

UPRAVNI ODBOR
Beograd 09.09.2014.

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd sazvao vanrednu Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 30.09.2014. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.