Pocetak / Vesti / Arhiva / 2012 / Vesti-2012

Vesti-2012

JUBMES banka nakon završene poslovne godine priredila koktel za klijente...

Sreda, 26/12/2012

Dana 26.12.2012. godine Banka je priredila prijem za svoje klijente. U svečanoj atmosferi prisutnima se obratio predsednik Izvršnog odbora, gospodin Milan Stefanović koji je izložio uspešne rezultate poslovanja u 2012. godini i izrazio zahvalnost klijentima na dobroj saradnji. Gosti su zatim pozvani da prisustvuju otvaranju izložbe slika jednog od najboljih srpskih slikara druge polovine 20. veka, Miće Popovića, nakon koje je održan tradicionalni novogodišnji koktel. Dalje...

dalje

Poštovani klijenti, obaveštavamo vas da je Ovlašćena banka JUBMES banka a.d. Beograd izvršila usaglašavanje sa Zakonom o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS broj 31/2011).

Sreda, 12/9/2012

Dana 06.09.2012. godine Ovlašćena banka je dobila Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o usklađivanju sa Zakonom broj 5/0-46-1997/6-12 i time dobila saglasnost na opšta akta , koja će se primenjivati od 20.09.2012. godine. Nova akta možete pogledati i preuzeti na našem web site-u udownload sekciji.
dalje

Aktivno učešće na RIO+20-Forumu o održivom razvoju u okviru poslovnog sektora- Inovacije i saradnja za budućnost kojoj težimo

Cetvrtak, 21/6/2012

Aktivno učešće na RIO+20-Forumu o održivom razvoju u okviru poslovnog sektora- Inovacije i saradnja za budućnost kojoj težimo...

dalje

Redovna sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd održana je 28.03.2012. godine (Izveštaj i zapisnik sa održane Skupštine)

Sreda, 28/3/2012

Redovna sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd održana je 28.03.2012. godine (Izveštaj i zapisnik sa održane Skupštine)

dalje

Predsedniku Izvršnog odbora JUBMES banke gospodinu Milanu Stefanoviću uručeni su sertifikati integrisanog sistema menadžmenta

Sreda, 28/3/2012

Predsedniku Izvršnog odbora JUBMES banke gospodinu Milanu Stefanoviću uručeni su sertifikati integrisanog sistema menadžmenta
dalje

JUBMES banka zaključila sa NBS ugovor o korišćenju Zajma Vlade Republike Italije

Ponedeljak, 12/3/2012

JUBMES banka zaključila sa NBS ugovor o korišćenju Zajma Vlade Republike Italije

dalje

Saziva se redovna Skupština JUBMES banke a.d. Beograd za 28. mart 2012 godine

Utorak, 28/2/2012

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd Odlukom od 23.02,2012. godine, sazvao Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 28.03.0212. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama banke, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd 

JUBMES Banka a.d. Beograd je u fazi uvođenja integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta...

Cetvrtak, 9/2/2012

„JUBMES Banka a.d. Beograd je u fazi uvođenja integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta za standarde ISO 9001:2008 Sistem menadžmenta kvaliteta, ISO 27001:2005 Standard za bezbednost informacija i ISO 14001:2004 Standard za zaštitu životne. Izvršni Odbor Banke je usvajanjem Politike kvaliteta, Politike sigurnosti informacija i Politike zaštite životne sredine stvorio preduslove da Banka dobije značajniju ulogu na finansijkom tržištu kao ozbiljna finansijska organizacija koja prati trendove savremenog tržišta, koja za cilj ima stalno unapređenje sistema kvaliteta svojih usluga, obezbeđuje sigurnost finansijskih informacija, koja kao potpisnica Globalnog dogovora UN doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine i koja će urediti svoje poslovanje i organizaciju prema zahtevima međunarodnih standarda kvaliteta.

Projekat uvođenja sistema kvaliteta ima za cilj da se dugoročno održi visok kvalitet proizvoda i usluga kako bi se ispunila sva očekivanja dosadašnjih klijenata i ojačala depozitna baza Banke. Pored ovog Banka se opredeljuje da upravlja informacijama i informacionom imovinom koja je neophodna za kvalitetno pružanje proizvoda i usluga i opredeljuje se da pri tome vodi brigu o uticajima na životnu sredinu. Osnovni cilj ovog projekta je sertifikacija Sistema menadžmenta kvaliteta i zvanična potvrda kvaliteta i sigurnosti poslovanja banke.“

Politika kvaliteta

Politika sigurnosti informacija

Politika zaštite životne sredine

Delegacija Vaterpolo saveza Srbije u sastavu: g-din Velibor Sovrović, predsednik Vaterpolo saveza Srbije, g-din Marko Stefanović, generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije i g-din Nenad Manojlović

Cetvrtak, 2/2/2012

Delegacija Vaterpolo saveza Srbije u sastavu: g-din Velibor Sovrović, predsednik Vaterpolo saveza Srbije, g-din Marko Stefanović, generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije i g-din Nenad Manojlović, sportski direktor Vaterpolo saveza Srbije nakon završetka Evropskog prvenstva u Ajndhovenu, Holandija, posetila je JUBMES banku, dugogodišnjeg sponzora i prijatelja Vaterpolo saveza. U srdačnom razgovoru sa predsednikom Izvršnog odbora, g-dinom Milanom Stefanovićem preneli su utiske sa nedavnog završenog prvenstva i razgovarali o nastavku uspešne saradnje.

dalje