Pocetak / Vesti / Arhiva / 2010 / Vesti-2010

Vesti

Dana 21.12.2010. godine JUBMES banka je tradicionalno sa svojim poslovnim partnerima i klijentima Banke proslavila uspešan završetak poslovne godine...

Utorak, 21/12/2010

Dana 21.12.2010. godine JUBMES banka je tradicionalno sa svojim poslovnim partnerima i klijentima Banke proslavila uspešan završetak poslovne godine. U prijatnoj atmosferi u prostorijama Banke održan je novogodišnji koktel i tom prilikom je otvorena izložba slika naše uvažene umetnice Olje Ivanjicki. Goste je pozdravio Predsednik Izvršnog odbora gospodin Milan Stefanović i istakao da pored dobrih poslovnih rezultata Jubmes banka prepoznaje da se prava vrednost kompanije ne meri samo poslovnim uspesimalveć i kroz odnos prema ljudima, kulturnim i umetničkim dobrima i zajednici u celini. U želji da ovo ne bude samo sećanje,banka je prigodnim programom i novogodišnjim koktelom želela da sa najbližima podeli ove lepe trenutke. Dalje ...

dalje

Uspešna dokapitalizacija banke

Ponedeljak, 20/12/2010

Nakon dobijanja rešenja od Komisije za HOV br. 4/0-03-4208/9-10 od 16.12.2010. uspešno je sprovedena dokapitalizacija Banke. Upisano i uplaćeno je 56.12% od ukupnog broja ponuđenih akcija. Detaljan izveštaj mozete pogledati u Finansijskim pokazateljima za 2010. godinu.  Dalje...
dalje

Aktivnosti JUBMES banke pri nacionalnoj mreži Globalnog dogovara UN

Petak, 10/12/2010

U svojstvu aktivne članice Globalnog dogovora UN, JUBMES banka podržava sve aktivnosti i inicijative usmerene na promovisanje koncepta korporativne društvene odgovornosti. Saglasno ovoj orijentaciji, a na osnovu odluke IO Banke od 7.12.2010.godine, potpisana je Deklaracija o borbi protiv korupcije, koja je kreirana u duhu dosadašnjih aktivnosti nacionalne mreže Globalnog dogovora i predstavlja važan dokument kojim se postavljaju okviri za unapređenje prakse u borbi protiv korupcije (10 princip Globalnog dogovora).

dalje

Potpisan sporazum sa Export Development Bank of Egypt

Petak, 12/11/2010

Prilikom nedavne posete državno-privredne delegacije Republike Srbije AR Egipat, JUBMES banka je 08. novembra zaključila Sporazum o saradnji sa Export Development Bank of Egypt (EDBE). Sporazum će pružiti okvire saradnje dve strane na planu identifikacije i realizacije projekata u Egiptu, Srbiji i trećim zemljama, kao i u oblasti podrške izvozu robe i usluga, i timedoprineti razvoju bilateralnih trgovinskih odnosa. Sporazum će omogućiti povezivanje poslovnih partnera dve zemlje, kao i finansijsku podršku ugovorenim poslovima kroz kredite i garancije. Sporazumom će takođe biti omogućena brža realizacija plaćanja i naplata.

Povodom 31.oktobra, Svetskog dana štednje, JUBMES banka je pripremila poklon u vidu tri štedna proizvoda, uz povećanje kamatnih stopa na oročenu štednju u EUR i RSD...

Ponedeljak, 1/11/2010

Povodom 31.oktobra, Svetskog dana štednje, JUBMES banka je pripremila poklon u vidu tri štedna proizvoda, uz povećanje kamatnih stopa na oročenu štednju u EUR i RSD.

dalje

JUBMES banka a.d. poklonila automobil humanitarnoj organizaciji „NAŠA SRBIJA“

Cetvrtak, 21/10/2010

JUBMES BANKA POKLONILA AUTOMOBIL HUMANITARNOJ ORGANIZACIJI „NAŠA SRBIJA“

dalje

JUBMES banka a.d. Beograd nudi svojim klijentima instrumente zaštite od rizika promene deviznog kursa...

Sreda, 22/9/2010

JUBMES banka je u situaciji da svojim klijentima ponudi usluge čiji je cilj zaštita poslovanja od rizika promene deviznog kursa. Prednosti korišćenja ovih usluga je ta, što one klijentima pružaju izvesnost, pa samim tim i sigurnost u poslovanju.

dalje

Kapiten vaterpolo reprezentacije, Vanja Udovičić u poseti JUBMES banci

Cetvrtak, 16/9/2010

Radost zbog osvajanja bronzane medenje na Evropskom prvenstvu u vaterpolu 2010 u Zagrebu podeljena je sa Vanjom Udovičićem, kapitenom reprezentacije Srbije.

JUBMES banka kao sponzor već niz godina podržava Vaterpolo savez Srbije u okviru aktivnosti na planu razvijanja korporativne društvene aktivnosti i promocije vrednosti Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija čiji je JUBMES banka član.

dalje

JUBMES banka a.d. Beograd među prvim potpisnicama UN Globalnog dogovora u Srbiji

Sreda, 28/7/2010

JUBMES banka a.d. Beograd među prvim potpisnicama UN Globalnog dogovora u Srbiji ...
dalje

JUBMES banka a.d. Beograd je počela sa odobravanjem dinarskih i potrošačkih subvencionisanih kredita

Petak, 28/5/2010

JUBMES banka a.d. Beograd je počela sa odobravanjem dinarskih i potrošačkih subvencionisanih kredita
dalje

NOVO - Plaćanje računa putem SMS poruke

Utorak, 20/4/2010

Plaćanje računa putem SMS poruke
dalje

NOVO - Visa Internet kartica

Utorak, 6/4/2010

Novo - Visa Virtuon

dalje

Održana je redovna skupština akcionara JUBMES banke a.d. Beograd ...

Cetvrtak, 25/3/2010

Na redovnoj skupštini akcionara održanoj 25.03.2010. donete su sledeće odluke...
dalje