Kontakt telefoni


Kabinet predsednika Izvršnog odbora2205-505
2205-506
Odeljenje unutrašnje revizije2205-520
Odeljenje kontrole usklađenosti poslovanja Banke2205-741
Odeljenje ljudskih resursa2205-516
Odeljenje pravnih poslova2205-591
Odeljenje opštih poslova2205-702
Ekspozitura (centrala)2205-672
Ekspozitura Lučani032/818-763

032/818-751

Sektor platnog prometa i finansijske saradnje sa inostranstvom2205-620
Odeljenje platnog prometa
Odeljenje finansijske saradnje sa inostranstvom2205-532
Sektor sredstava i investicionog bankarstva
Odeljenje sredstava2205-534
Sektor komercijalnog bankarstva2205-600
Odeljenje korporativnog bankarstva2205-600
Odeljenje poslova sa stanovništvom2205-649
Sektor informaciono komunikacionih tehnologija2205-570
Odeljenje razvoja i softverske podrške
Odeljenje sistema i komunikacione podrške
Sektor upravljanja rizicima, kreditne
administracije i loših plasmana
Odeljenje upravljanja rizicima2205-565
Odeljenje kreditne administracije i monitoringa2205-616
Odeljenje loših plasmana 2205-661
2205-662
Sektor finansija, izveštavanja, plana i analize
Odeljenje finansija i izveštavanja2205-552
Odeljenje plana i analize2205-566
Odeljenje centralnog trezora i upravljanja aktivom i pasivom2205-687