Oročeni depoziti

Banka nudi mogućnost da uposlite višak svojih likvidnih sredstava deponovanjem na period koji Vama odgovara, po povoljnim kamatnim stopama i ostvarite prihod od kamate na oročen depozit.

Na raspolaganju su:

  • Dinarski oročeni depoziti
  • Devizni oročeni depoziti

Dinarski oročeni depoziti

Banka prima u depozit dinarska sredstva koja se mogu oročiti sa posebnom namenom ili bez namene.

Osnovne informacije o oročavanju:

  • Za oročenja na rok duži od 1 godine Banka odobrava stimulativne kamatne stope.
  • Kamatna stopa se ugovara sa Bankom i zavisi od perioda oročenja, visine depozita i tržišnih uslova
  • U slučaju potrebe Klijenta postoji mogućnost da se depozit u celosti ili delimično razoroči pre ugovorenog roka dospeća.

Devizni oročeni depoziti

Banka prima u depozit devizna sredstva, koja se mogu oročiti na određeno vreme, sa posebnom namenom ili bez namene.

Osnovne informacije o oročavanju:

  • Oročavaje depozita u valuti EUR ili USD
  • Minimalan iznos oročavanja iznosi 10.000 (eur/usd)
  • Oročavanje depozita na rok do 1 godine, a za oročenja na rok duži od 1 godine Banka odobrava stimulativne kamatne stope
  • Kamatna stopa se ugovara sa Klijentom i zavisi od perioda oročenja, visine depozita i tržišnih uslova
  • U slučaju potrebe Klijenta postoji mogućnost da se depozit u celosti ili delimično razoroči pre ugovorenog roka dospeća.

 

Kontakt:

Ime i prezimebroj telefonae-mail
Kosta Džalev011/2205-531kosta.dzalev@altabanka.rs
Andreja Tavčioski 011/2205-534 andreja.tavcioski@altabanka.rs